Maica Domnului MedjugorjeAm trimis  mesajul Mariei din Medjugorje la toate persoanele din lista mea şi chiar în aceeaşi seară am primit un răspuns de la Gicu Dan, care pasionat de cercetările metafizice, a adus în atenţia mea faptul că ţinutul Gorj, pe care îngerii mi-au cerut să-l luminez şi spre care m-au ghidat să merg, se regăseşte în cuvintul Medjugorje şi m-a îndemnat să fac o meditaţie, să înţeleg legătura spirituală între Gorj şi Medjugorje.

Citind cuvintele am realizat că aşa este, GORJ se regăseşte în MedjuGORJe.

Cum ştiam că nimic nu este întâmplător, a început să mă preocupe legătura spirituală dintre aceste locuri, mai ales că eu în 1998 am fost în Medjugorje, iar acum îngerii mă îndrumau să merg la Tg. Jiu.

Voi relata în următoarele rânduri cum prin întrebările pe care le-am pus şi răspunsurile primite, am ajuns să înţeleg legătura spirituală dintre Medjugorje şi Gorj şi ce a dorit să ne transmită Brâncuşi prin operele sale.

M-am întrebat: „Ce ştiu eu despre Medjugorje şi Gorj ?”

– Medjugorje este un loc înalt vibraţional  unde au loc apariţii ale Fecioarei Maria,un taram binecuvintat in care prin puterea rugăciunii oamenii îşi vindecă şi înalţă sufletele.

– Gorj, cu centrul la Tg. Jiu, aşa cum mi-a spus Brâncuşi în trăirea mea din ianuarie, este un loc înalt vibraţional în energia căruia oamenii se pot vindeca.

Deci, amândouă locurile au legătură cu vindecarea spirituală !

În timp ce scriu aceste rânduri (3 martie 2010, ora 21:00), îngerii îmi transmit că mai ştiu un amănunt şi anume că amândouă locurile au legătură cu cântecul Păsării mele Măiastre. Oare cum uitasem aceasta ?

Cântecul Păsării mele Măistre este o energie emisă de Fecioara Maria în chip de porumbel alb auriu, din aripile căruia se revarsă raze aurii ale Duhului Sfânt, al cărui zbor îl percep sub formă de sunet, iar în vibraţia cântecului ei, sufletul meu se înalţă spre spaţii celeste.

De asemenea, Măiastra lui Brâncuşi simbolizează zborul sufletelor noastre spre spaţii celeste !

Brancusi Bird in space pasarea maiastraÎngerii mi-au transmis că Brâncuşi simţea, dar mai ales trăia zborul Păsării Măiastre cu ajutorul căruia şi-a înălţat sufletul.

A urmat întrebarea: „Ce legătură am eu cu energiile brâncuşiene ?” Şi mi s-a transmis: „Tu, Brâncuşi şi fiecare dintre voi aveţi legătură cu «Zborul Măiastrei» !”
În seara zilei de 3 martie am cerut  Maicii Sfinte, Domnului Iisus, lui Brâncuşi şi Îngerilor Luminii să mă ajute să realizez şi să înţeleg legătura spirituală între Medjugorje şi Gorj. Seara târziu, i-am povestit soţului meu despre întrebările care mă preocupă şi l-am întrebat: „Când mergem la Tg. Jiu ?”

Şi în timpul discuţiei noastre îngerii mi-au transmis: „Nu doar a merge fizic în acel loc este rezolvarea, ci transformarea voastră interioară pentru a ajunge la ceea ce simbolizează operele brâncuşiene este cheia.”

Duminică dimineaţa în 7 martie, mi-am făcut timp să meditez, să cer răspunsuri referitoare la legătura spirituală între Medjugorje şi Gorj, la ce anume se referă îngerii când spun că vom găsi soluţia prin transformarea noastră interioară şi la simbolismul operelor brâncuşiene.

Mi-a venit în gând următoarea întrebare: „Ce ne îndeamnă Maica Sfântă prin mesajul din Medjugorje ?” Şi am primit răspuns: Maica Sfântă ne îndeamnă să reînnoim rugăciunea în familiile noastre şi să ne pregătim inimile pentru venirea lui Iisus !

Ştiam din revelaţia de la Sarmisegetuza, când Maica Sfântă ne-a îndemnat pe fiecare la eliberarea şi înălţarea spirituală a poporului român, că principalele căi prin care putem face aceasta sunt rugăciunea şi iubirea.

M-am întrebat: „Ce este rugăciunea ?” Şi am primit răspuns „Rugăciunea este o energie luminoasă, un fir de lumină între noi şi Divinitate.” Atunci când omul se roagă, se accentuează firicelul de lumină, legătura dintre om şi Divinitate. Când rugăciunea omului este trăire sau când se unesc mai mulţi oameni în rugăciune, se formează o coloană de lumină între Pământ şi Cer.

Am ajuns la următoarea concluzie:

– în Medjugorje unde mii de pelerini se roagă împreună, s-a format „o coloană de lumină, care se înalţă de la Pământ la Cer”;

– în Gorj (Tg. Jiu) avem realizată în plan fizic Coloana Infinitului, una din operele brâncuşiene.

Ce ne îndeamnă îngerii ? Să ne transformăm interior şi să devenim ceea ce simbolizează operele lui Brâncuşi.

„Iată o legătură între Gorj şi Medjugorje”, am tresărit eu, „Coloana de lumină, Coloana Infinitului !” Înseamnă că Brâncuşi, prin Coloana Infinitului, ne-a arătat o cale prin care noi putem să ne înălţăm către Cer. Este CALEA RUGĂCIUNII ! Este calea pe care dacă păşim şi stăruim în ea, ne putem crea coloana de lumină între noi şi Cer.

Brancusi coloana infinituluiÎncepem prin rugăciunea cu cuvinte, apoi pe măsură ce creştem în lumină, trecem la o formă superioară de rugăciune şi anume, rugăciunea fără cuvinte. Şi astfel trecem de la minte la inimă, căci atunci când spui cuvinte eşti atent şi eşti în minte, însă când treci dincolo de cuvinte, treci dincolo de minte şi eşti în inimă.

Când ajungem la rugăciunea inimii începem să ne întrebăm: „Care este ţelul vieţii noastre ?” Şi realizăm că ţelul vieţii noastre este SPIRITUALIZAREA MATERIEI şi ÎNĂLŢAREA SPIRITUALĂ !

Cum ne înălţăm spiritual ?

Ne înălţăm spiritual prin RUGĂCIUNE (Coloana de lumină către Cer), IUBIRE, CUNOAŞTERE şi CONŞTIENTIZARE !

În trăirea mea din ianuarie referitoare la Tg. Jiu, îngerii mi-au spus că la Tg. Jiu, într-o peşteră mă voi întâlni cu Domnul Iisus (peştera este un simbol al inimii), iar în mediţatia pe zona Tg. Jiu, Domnul Iisus mi-a apărut la Poarta Sărutului. În mesajul din Medjugorje şi Maica Sfântă ne îndeamnă să ne pregătim inimile pentru întâlnirea cu Iisus.

brancusiCe ne transmite Brâncuşi prin Poarta Sărutului ?

Poarta Sărutului simbolizează poarta pe care păşim spre iubirea Divină. Aceasta înseamnă că noi trebuie să dobândim o stare de echilibru a conştiinţei în spaţiul sacru al inimilor noastre şi să manifestăm iubirea necondiţionată pentru toată creaţia Divină.

Ce ne transmite Brâncuşi prin Masa Tăcerii ? De ce a numit-o „Masa Tăcerii” ? Ce înseamnă „tăcere” ?

În tăcere mă vei găsi” am auzit cu un an în urmă şoapta Sinelui meu. Şi aşa a fost, în meditaţie, în tăcere, m-am contopit cu Sinele Meu.

Înseamnă că prin tăcere trecem dincolo de noi şi ne contopim cu divinul din noi. Realizând aceasta, noi ne împlinim menirea, căci odată ce ţi-ai regăsit Sinele, eşti tu, cel adevărat şi îl manifeşti pe Dumnezeu care lucrează prin tine.

M-am întrebat: „Ce simbolizează «Măiastra lui Brâncuşi» ?

Şi mi-a venit în gând ceea ce îngerii mi-au transmis şi anume, că Brâncuşi simţea şi trăia Zborul Păsării Măiastre.!

Trăirile spirituale pe care le-am cuprins în cele trei cărţi pe care le-am scris până în prezent, confirmă cum prin Cântecul Păsării Măiastre mi-am înălţat sufletul spre spaţii celeste. Eram de multe ori copleşită de greutăţile vieţii pământene şi prinsă în iluzia planului fizic, însă când auzeam cântecul Păsării mele Măiastre, simţeam un fior puternic care vibra în interiorul fiinţei mele şi prin forţa rugăciunii, reuşeam să trec peste toate şi în ritmul iubirii Divine să-mi înalţ sufletul.

Brancusi poarta_sarutuluiIată că Brâncuşi, un mare iniţiat, prin operele sale a ilustrat simbolic drumul nostru spre evoluţie şi înălţare spirituală:

  1. Coloana Infinitului simbolizează Drumul RUGĂCIUNII, COLOANA DE LUMINĂ ÎNTRE OM ŞI DIVINITATE !
  2. Poarta Sărutului – armonia interioară şi iubirea necondiţionată pentru toată creaţia Divină. Este poarta pe care păşim spre iubirea Divină.
  3. Aleea Scaunelor – este CALEA VIETII !

Odată ce ai păşit pe poarta sărutului, adică în armonia interioară şi iubirea necondiţionată pentru toată creaţia divină, iar drumul vieţii îl parcurgi prin conştientizare şi acceptare, cu siguranţă vei ajunge la masa tăcerii din altarul sufletului tău, locul în care te întâlneşti cu Divinul.

  1. Masa Tăcerii – prin rugăciunea trăită şi meditaţie reuşim Unirea cu Divinul.
  2. Pasărea Măiastră – înălţarea spirituală, zborul spre alte spaţii celeste !

Brâncuşi spunea: „Voi nu pricepeţi şi râdeţi de ceea ce fac eu acum, dar vor înţelege alţii mai târziu.” Iată că acum este timpul ca noi să înţelegem ce a dorit Brâncuşi să ne transmită prin operele sale, care simbolizează drumul de la fizic la metafizic, de la moarte la viaţă. Este Drumul Inălţării Spirituale!

Cu lacrimi de emoţie şi bucurie, am mulţumit tuturor Forţelor Luminii care m-au făcut să înţeleg legătura spirituală între Medjugorje şi Gorj şi simbolistica operelor brâncuşiene.

Medjugorje este un loc al rugăciunii, unde pelerinii creează simbolic coloane de lumină de la Pământ la Cer. Binecuvântarea pe care Maica Sfântă o revarsă peste Medjugorje, loc al înălţării spirituale prin rugăciune şi către toţi iubitorii de lumină, eu o percep asemeni unei Păsări Măiastre din aripile căreia se revarsă raze aurii, iar prin cântecul ei sufletele noastre se înalţă către spaţii celeste ! În cântecul Păsării Măiastre, sufletele noastre au forţa de a se descătuşa de lanţurile materiei şi de a se înălţa spre lumină, spre Înalt !

La Medjugorje se află muntele Krizavek, numit „munte al învierii”, iar pelerinii care ajung în vârful muntelui şi ating soclul crucii se numesc învingători.

La Tg. Jiu, se află Coloana Infinitului dedicată eroilor care au luptat pentru neam şi ţară, însă cea mai grea bătălie nu este oare cea din interiorul nostru ? Deci eroi suntem cu adevărat şi noi, cei care luptăm cu patimile şi reuşim să ne descătuşăm din lanţurile materiei şi să devenim învingători. Sunt eroi toţi cei care au reuşit Înălţarea Spirituală şi Desăvârşirea, iar „Coloana de Lumină” este simbolul care-i reprezintă.

Brancusi Masa taceriiIată că semnul pe care l-am primit prin mesajul Maicii Sfinte din Medjugorje, are legătură cu rugăciunea şi înălţarea noastră spirituală. Maica Sfântă ştie că rugăciunea este modalitatea prin care noi ne putem crea „coloane de lumină de la Pământ la Cer”, coloane de lumină prin care primim binecuvântările divine, în urma cărora creştem spiritual şi ne transformăm din profunzimea fiinţelor noastre.

Maica Sfântă cunoaşte de asemenea că noi păşind prin „poarta sărutului” ne întâlnim cu Iisus. Prin rugăciune, meditaţie şi iubire necondiţionată putem renaşte asemeni Măiastrei şi astfel să ne împlinim destinul de fiinţe spirituale,iar Împărăţia Cerurilor se va revela nouă.

Iată cât de frumos şi înălţător ne-a arătat Brâncuşi  Drumul Evoluţiei Spirituale şi cum Fecioara Maria, mama noastră spirituală, ne îndeamnă să-l parcurgem spre a ne împlini spiritual !

Să ne aducem aminte că am venit la şcoala vieţii planetare pentru evoluţie spirituală, iar ţelul vieţii noastre este Înălţarea Spirituală !

Nicoleta Pasat (Sibiu)