BUcegiÎn 30 martie 2010, am primit un mesaj de la Gicu Dan, prin care mi-a relatat revelaţia sa în care i s-a arătat o placă de aur de dimensiunea unei coli de hârtie, dar mult mai groasă decât aceasta, în care fraze scrise în limba română apăreau şi dispăreau cu rapiditate, printre ele repetându-se cuvântul Bucureşti. Având în vedere că în timpul în care i s-au revelat acestea primise un mesaj de la mine, iar eu aveam în prezent o carte în lucru, mi-a propus să fac o meditaţie pe această plăcuţă de aur, să văd în ce măsură mi se adresează şi mie şi să culeg informaţiile necesare pentru a le scrie în carte.

După ce am citit revelaţia lui Gicu, am tresărit gândindu-mă la data de 30.03.2010. Era un semn pentru mine, întrucât 3 este numărul meu norocos, de două ori 3 este semnificaţia unei duble realizări, iar 3 de 3 ori înseamnă 9 şi semnifică ceva magic. Când am citit despre cuvântul Bucureşti, care se tot repeta, mi s-a transmis că acest cuvânt semnifică în această revelaţie centrul nostru interior.

Seara, în jurul orei 21:00, am făcut o meditaţie în care am trăit ceva foarte frumos. Am cerut ghidare să înţeleg şi să văd despre ce tăbliţă este vorba, însă nu mi s-a arătat o tabliţă în mod special, ci un obiect foarte lucios, auriu. Am întrebat îngerii ce anume să înţeleg referitor la centrul interior ? Mi-a trecut un fior prin tot corpul şi am auzit o voce, care deşi venea din interiorul fiinţei mele, o percepeam ca şi cum ar veni de peste tot. Mi-a spus astfel: „Comoara cea mare se află în inima ta…” şi apoi s-au derulat ochiului meu interior 3 imagini.

Prima imagine arăta un tron de lumină pe care era aşezat Sinele Meu, care strălucea într-un alb imaculat şi scânteia în jurul său raze strălucitoare.

În a doua imagine mi s-a arătat o inimă spre care venea o rază de lumină aurie şi în momentul când raza a atins inima, aceasta a început să lumineze mai puternic şi a început să se transforme, devenind o inimă mare şi strălucitoare.

În a treia imagine, în interiorul inimii transformate, mi s-a arătat un potir strălucitor care avea forma vasului din care ne împărtăşim la sfânta liturghie. Am rămas privind la potirul strălucitor, până ce totul a dispărut şi nu am mai văzut nimic…

A doua zi dimineaţa, în timp ce mă străduiam să înţeleg simbolistica imaginilor revelate ca să scriu în carte despre potirul revelat, m-a sunat Lucian. Mi-a comunicat că dimineaţa, în jurul orei 04:30 i-am apărut în spirit şi i-am spus: „Lucian, trebuie să activăm Sf. Graal din Bucegi.” M-a întrebat: „Ce înseamnă aceasta ?” Eu i-am povestit pe scurt trăirea mea din meditaţie şi am rămas impresionată cum ne ghidează îngerii şi cum totul se leagă, pentru că mesajul pe care i l-am transmis în spirit avea legătură cu Potirul revelat, Sf. Graal din inima mea. Îngerii mi-au transmis că Munţii Bucegi semnifică pentru noi acum muntele sacru şi m-au întrebat: „Care este muntele tău sacru ?” Şi mi-a venit în gând răspunsul: „Muntele Interior”.

Iată că urcând muntele nostru interior, descoperim potirul, vasul cu puteri miraculoase.!

Ca să descoperim potirul trebuie să ne purificăm sufleteşte şi trupeşte, să urcăm pe trepte în conştiinţa noastră, să ne împărtăşim cu lumina Domnului Iisus în interiorul nostru şi apoi să ne dedicăm viaţa slujirii semenilor.

Iată comoara din inima noastră, la care se referea vocea Sinelui meu, iată Sf. Graal, cupa vieţii !!!

Să ne străduim să găsim în noi altarul în care arde flacăra divină. Reuşim să deschidem poarta către divinitate doar prin propria conştiinţă. Ne apropiem de acest loc sacru nu prin cuvinte, ci în tăcere şi astfel îl întâlnim pe Dumnezeu la „masa tăcerii” din altarul sufletelor noastre.

Lucian, după discuţia noastră telefonică în care i-am spus despre potirul revelat în inima mea de lumină, a cerut ghidare îngerilor şi ajutor Domnului Iisus ca să-şi descopere şi el potirul din inima sa. A făcut o meditaţie, s-a văzut înconjurat de spirite de lumină care i-au oferit să bea dintr-un potir strălucitor. Dupa ce a băut din potir, a apărut Domnul Iisus care i-a transmis:„Nicoleta să bea din potirul revelat în inima sa.” În jurul orei 12:00, emoţionat m-a sunat şi mi-a transmis mesajul Domnului Iisus.

După încheierea discuţiei telefonice, au urmat câteva momente de linişte. Trăiam o emoţie pe care o simţeam cu intensitate, căci realizam cum Domnul Iisus, prieten drag al sufletului meu, mă îndeamnă pas cu pas spre împlinirea şi înălţarea mea spirituală.

Era pentru prima dată când urma să mă împărtăşesc din potirul revelat în inima mea şi cu siguranţă nu aş fi trăit imensa bucurie, dacă Domnul Iisus nu mi-ar fi transmis să fac aceasta. Mi-am conştientizat greşelile, am cerut ajutor să le pot îndrepta şi vindeca, întrucât ştiu că ceea ce ai greşit trebuie să îndrepţi, pentru că nimeni nu te scuteşte de consecinţa faptelor şi gândurilor tale şi m-am abandonat în meditaţie.

Am intrat în altă stare de conştiinţă, m-am văzut înconjurată de mulţi porumbei de lumină al căror zbor îl percepeam ca şi sunete celeste. Am transmis în gând Domnului Iisus, că doresc să mă împărtăşesc din potirul revelat în inima mea. Şi am trăit clipe înălţătoare, căci l-am întâlnit pe Domnul Iisus în inima mea de lumină, care mi-a întins potirul să mă împărtăşesc şi mi-a transmis: „Fii în armonie cu Sunetul Divin, împărtăşeşte-te cu puterea, înţelepciunea şi iubirea divină şi permite ca toate acestea să curgă din inima ta.”

M-au străbătut flăcari de foc prin fiecare părticică din mine şi am simţit cu intensitate o energie fierbinte în toată fiinţa mea. Eram o mare lumină, un foc puternic care arde. Vedeam cum această lumină se revarsă din mine spre exterior. Mă simţeam asemeni unui izvor de lumină care se revarsă şi curge către semeni şi Univers.

Când am deschis ochii am observat că sunt plini de lacrimi. Erau lacrimi de imensă bucurie şi înălţare sufletească. Realizam că Împărăţia Cerului este cu adevărat în noi, în inima noastră de lumină şi că atunci când o descoperi nu poţi decât să o reverşi din abundenţă semenilor şi pământului întreg, pentru ca astfel să-ţi împlineşti menirea.

Fiind slujba celor 12 evanghelii, la ora 18:00 am ales să mă îndrept spre biserica din cartier, în bătaia clopotelor care te invitau la slujba cea mare, pentru a fi împreună cu semenii mei şi a aduce slavă şi mulţumire Părintelui Luminii. Când se citea prima evanghelie, am închis ochii şi m-am abandonat. Nu am mai fost atentă la cuvinte, ci la ceea ce simţeam în inima mea. Deodată pe ecranul meu mental mi-a fost revelată „o măreţie”.î Am văzut un munte imens care scânteia în culoarea albastră, din mijlocul căruia se înălţa o flacără ca de foc. În acea flacără am văzut pe Domnul Iisus, care intinzând braţele sale de lumină a cuprins şi a acoperit muntele. Când a dispărut imaginea, am deschis ochii, am realizat că se terminase prima evanghelie şi am ieşit afară din biserică.

Eram atât de emoţionată şi l-am sunat pe soţul meu sa-i povestesc ceea ce trăisem. Am mers apoi să cumpăr flori, muşcate curgătoare, să înfrumuseţez terasa pentru sărbătoarea paştelui. Simţeam să luminez şi să înfrumuseţez totul din jur, ca atunci când privesc în exterior să văd frumuseţea descoperită în inima mea.

În jurul orei 22:00, m-a sunat Elena din Spania şi bucuroasă i-am povestit de potir, de Sf. Graal şi de imaginea revelată la slujba cea Mare, iar ea mi-a confirmat că reuşim să ne înălţăm prin transformarea interioară. Elena mi-a spus că muntele albastru este un simbol al Noului Pământ, care arată noua civilizaţie terestră albastră, iar iubirea Domnului Iisus este calea prin care reuşim mântuirea. Faptul că mi s-a arătat măreţia cu flacăra, este binecuvântarea Părintelui Luminii şi a Domnului Iisus, care lucrează prin mine spre înălţarea semenilor spre noi dimensiuni cosmice.

Am fost bucuroasă că am urmat îndemnul lui Gicu de a medita la plăcuţa aurie şi am avut această minunată trăire în care am auzit vocea Sinelui meu care mi-a transmis „comoara cea mare se află în inima ta”.

Culoarea aurie revelată lui Gicu, sau a fondului auriu revelat mie, este de fapt frecvenţa vibraţională a iubirii necondiţionate. La Gicu frazele erau informaţii, iar la mine au apărut simbolic: sinele şi inima, care la atingerea razei de lumină aurie s-au transformat într-un potir strălucitor. Deci, pe acelaşi fond al iubirii necondiţionate, lui Gicu i s-a transmis un fel de mesaj, iar mie un alt fel de mesaj, după unicitatea fiecăruia dintre noi.

Scrisul la Gicu s-a derulat foarte rapid deoarece toată acea informaţie redată de flacără, vibraţia sau culoarea plăcii de aur, era în fapt o descărcare informaţională de Informaţii Spirituale Celeste multidimensionale, pe care nu era necesar ca el să le citescă rând cu rând, deoarece la timpul potrivit, datorită iubirii necondiţionate cu care lucrează, ele îi vor apă-rea în conştienţa sa de veghe ca o stare de a şti că le ştie.

Şi în revelaţia din biserică cu apariţia Învăţătorului Iisus, apare din nou o lumină aurie peste munte (Terra), care este de fapt o îndrumare specială pentru mine şi toţi ceilalţi, de a ne menţine permanent ca manifestare spirituală între semenii noştri, pe fondul auriu al iubirii necondiţionate.

În următoarele zile, meditând la Sf. Graal am simţit în sufletul meu că dacă acesta există în munţii fizici, cu siguranţă va fi găsit de cei care au reuşit să-l descopere mai întâi în interiorul lor. De aceea, vă îndemn să vă îndreptaţi atenţia spre interiorul fiinţei voastre, ca în reculegere şi meditaţie să auziţi şoapta sinelui care spune: “Comoara cea mare se află în inima ta !”

Descoperiţi potirul strălucitor din inimile voastre de lumină, împărtăşiţi-vă cu înţelepciunea, iubirea şi puterea divină şi veţi fi în armonie cu Sunetul Divin !

Nicoleta Pasat

(capitol al cartii „Sunet Divin „,autor Nicoleta Pasat)