Cartea „IZVORUL VIEȚII”o dedic Unicului Dumnezeu, ca un prinos de dragoste și slăvire a infinitei Sale forțe creatoare.

Dumnezeu este iubire !

Din Cetatea de Lumină a Divinității, înconjurată de grație, frumusețe și putere, Părintele Luminilor și Fii Luminii emit în spațiu raze de lumină și iubire divină (Duh Sfânt), sunete divine și armonii celeste.

Tronul Tatălui Ceresc, Izvorul de Lumină, Iubire și Adevăr al tuturor lumilor, domină întreaga ierarhie cerească. Vocea Sa de taină șopteste în inimile noastre adevărul:

„Eu sunt unicul vostru Dumnezeu. Voi toți sunteți copiii Mei. Vă iubesc!”.

Slavă Ție, Doamne! Mulțumim pentru toate!

Te lăudăm și cântăm Ție, asemenea serafimilor:

„Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot,

Plin e cerul și pământul de mărirea Lui!”

Spre slava Tatălui Ceresc, cu binecuvântarea Maeștrilor Cosmici, desfășurăm lucrarea spirituală „LUMINA IUBIRII”.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este WhatsApp-Image-2023-10-21-at-20.53.31-3.jpeg
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este WhatsApp-Image-2023-10-21-at-21.01.06-4.jpeg

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este WhatsApp-Image-2023-10-21-at-20.57.20-4.jpeg

Dragi cititori, s-a rânduit ca cea de-a șaisprezecea carte, „Izvorul Vieții”, să vină pe lume în 21 octombrie 2023, când se împlinesc 16 ani de când s-a numit cabinetul meu de terapii „Casa de Lumină Maria” și desfășor lucrarea spirituală „Lumina Iubirii”.

Am fost și sunt ghidată să scriu ce trăiesc și simt, spre luminarea și înălțarea altor suflete. Eu am reușit să văd și să ascult cu ochii și urechile sufletului. Mi se cere să las lumina și iubirea divină să curgă spre semenii mei, dornici de luminare, vindecare și înălțare spirituală, să nu opresc curgerea apei vii, cunoașterea, lumina și iubirea divină, altfel risc să rămân însetată, la fel ca omul din munte, care a găsit izvorul și l-a astupat, ca nu cumva să curgă apa spre semeni. În cele din urmă, a suferit și el de sete.

În trăirea avută de Sărbătoarea „Schimbarea la Față a Domnului”, îngerii mi-au arătat izvorul tămăduitor cu apă vie, apa vieții. Din Înalt, am văzut cum curge spre pământ un flux de lumină. Părea o rază de energie ca de foc, care se rotea ca într-o spirală și ajungea în pământ. O entitate veghetoare mi-a făcut semn să privesc unde ajungea raza de lumină și atunci am văzut izvorul situat în spatele Mănăstirii Izbuc.

Entitatea de lumină mi-a spus:

„Acesta este Izbucul, izvorul tămăduitor cu apa vieții, apă vie”.

Vedeam cum raza de energie care coboară din Înalt intră în pământ, unde se intersectează cu o rază de energie care străbate pământul pe orizontală și formează o cruce de lumină. La intersecția brațelor crucii, energia se răspândea în toate direcțiile și țâșnea în afara pământului, fiind locul în care curgea izvorul.

Prin ghidarea Sinelui meu, am înțeles că aceasta este și un simbol al evoluției omului. Omul, asemănător crucii de lumină, este legat de cer și pământ prin canalul energetic central. La intersecția brațelor se află inima, altarul, locul sfânt în care îl întâlnește pe Domnul Iisus, care îi dă să bea apa vieții, care să-i astâmpere setea.

Mesajul îngerilor primit de Sărbătoarea„Schimbarea la Față a Domnului” este valabilă pentru pentru noi toți. Să ne spălăm și să ne curățăm corpurile de lumină, că în acest fel, ne schimbăm înfățișarea, strălucim și răspândim în jur lumină și iubire divină, devenind canale de lumină între cer și pământ.

După lucrarea spirituală din Munții Rila, am primit de la Bogdan, iubitor de lumină, care m-a susținut în editarea cărților, un fragment din cartea „A Doua Naștere”, scrisă de Omraam Mikhael Aivanhov, discipolul Maestrului Peter Deunov, cunoscut sub numele său spiritual „Beinsa Douno”, fondatorul mișcării spirituale „Marea Fraternitate Albă Universală”.

„…Dacă vizitaţi Fraternitatea noastră din Bulgaria atunci când îşi face tabăra pe pantele Munţilor Rila, aproape de cele Șapte Lacuri, veţi putea vedea, la ceva distanţă de tabără, un izvor care a fost amenajat special.

Apa ţâşneşte dintr-un bloc enorm de stâncă, tăiată în formă de proră şi curge pe un pat de pietre plate, foarte albe, ce se termină prin două mâini împreunate. Fiecare poate bea din acest izvor de apă pură pe care i-o oferă aceste două mâini. Pe flancul stâng al stâncii este gravată o ancoră, simbolul Fraternităţii, care este pictată în roşu, iar pe flancul drept se poate citi inscripţia următoare:

„Fraţi şi surori, taţi şi mame,

Prieteni şi străini,

Profesori şi studenţi,

Voi toţi, servitori ai vieţii,

Deschideţi-vă inima binelui,

Fiţi asemănători unui izvor!…”

Maestrul Omraam Mikhael Aivanhov l-a inspirat pe Bogdan să-mi trimită acest fragment din carte, ca să primesc confirmări a trăirilor mele de la Sărbătoarea „Schimbarea la Față a Domnului” și de la lucrarea spirituală din Munții Rila.

S-a dorit din Înalt să cuprind în carte mesajul maeștrilor scris la izvorul din apropierea celor Șapte Lacuri din Munții Rila, munte de lumină, simbol al muntelui interior, pe care fiecare îl are de urcat, ca să ajungă în împărăția luminii și a iubirii.

L-am sunat pe Bogdan să-i mulțumesc. Mi-a spus că Omraam Mikhael Aivanhov este maestrul său pe care îl invocă mereu în rugăciune. Bucuros, mi-a trimis și alte informații despre viața Maestrilor Peter Deunov și Omraam Mikhael Aivanhov, precum și muzica simfonică ce a compus-o Peter Deunov.

Ascultând un cântec la vioară despre viață și iubire, am cerut Maestrului Peter Deunov să-mi transmită un mesaj pentru cititorii cărții. Vibrația cântecului, cu o profundă încărcătură spirituală, mi-a încălzit centrii energetici și umplut inima de bucurie. Simțeam energia iubirii divine, pe care maestrul o trăiește în spiritul și sufletul său, și o transmite prin cântecul viorii. Vibrația muzicii sale trezește în sufletele noastre dorul de lumină, ne înalță sufletele și ne ajută să simțim divinul.

Deodată, în fața mea, a apărut o lumină albă aurie, care a scânteiat de câteva ori ca să-i percep prezența. Învăluindu-mă în lumina și iubirea sa, mi-au trecut fiorii prin tot corpul. Mi-a apărut  în gând imaginea izvorului și înțelegeam ce frumos și inspirat a fost amenajat izvorul cu apă pură în apropierea celor Șapte Lacuri în Munții Rila.

Apa curge prin două mâini împreunate: fiecare poate să bea din acel izvor cu apă pură, pe care i-o oferă cele două mâini. Simțeam o emoție puternică, ce mi-a umplut inima de bucurie. Mi-am înclinat ușor capul și am unit mâinile în centrul inimii, în semn de mulțumire și recunoștință. Mâinile sunt o prelungire a centrului inimii, ele se unesc în rugăciune, în iubire și slavă, pe care o aduci Divinității.

Conectat la Sursa Divină, omul cunoaște, simte, trăiește în lumina și iubirea divină, pe care o emite din inima sa. Devine o ființă liberă, care-L manifestă pe Dumnezeu  prin fiecare gând, cuvânt și faptă.

Dragi cititori, mesajele îngerilor, ale maeștrilor spirituali și cele scrise în evanghelii, ne îndeamnă același lucru: să ne legăm de cer, să fim candele vii, turnând untdelemnul rugăciunii și meditației în cupele inimilor noastre, să ne deschidem inimile, să fim asemenea unui izvor, prin care să curgă apă vie, lumină și iubire divină.

Ca să ajungem la Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne naștem a doua oară, așa cum scrie Omraam Mikhael Aivanhov în cartea ,,A Doua Naștere”, adică să ne naștem din apă și din duh. La fel este relatat și în Evanghelia lui Ioan (Ioan 3, 1-15), unde are loc convorbirea Domnului Iisus cu Nicodim:

„…Răspuns-a Iisus și i-a zis: Adevărat, adevărat zic ție: Dacă nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă Împărăția lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție: Dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu…”

O energie arzătoare se revarsă prin centrii energetici și simt o stare de iubire, de pace și bucurie în inima mea. Îmi răsună în gând mesajele Maestrului Peter Deunov:

„Te iubesc, Nicoleta. Iubirea mea te va ajuta să te înalți spre spații celeste!”

„Dumnezeu este iubire!”

Îngerii mi-au arătat simbolic, în 21 martie 2023, la echinocțiul de primăvară, o confirmare a frecvenței energiei lucrării spirituale pe care o desfășor. Țineam în brațe un copil frumos, cu ochi senini și fața luminoasă. Privind în ochii săi, l-am întrebat care este numele lui. El mi-a răspuns:

„Numele meu este iubire, căci vin de la Dumnezeu și Dumnezeu este iubire!”

Simt energia iubirii divine în inimă, suflet și în întreaga mea ființă. Frecvența energiei divine încarcă cuvintele scrise, ce au puterea de a trezi, lumina și înălța sufletele cititorilor. Mulțumesc maeștrilor Deunov și Aivanhov. Ei m-au inspirat să scriu „cuvântul înainte” și să realizez coperta cărții.

Titlul cărții, „Izvorul Vieții”, mi l-a transmis Sinele meu Divin. Alături de mesajul  scris la izvorul din Munții Rila, care se adresează servitorilor vieții, am fost ghidată să atașez și ancora, simbol al fraternității, al speranței și încrederii sufletelor în Dumnezeu.

Conform datelor scrise, fiecare parte a ancorei are o anumită semnificație.

Crucea din interiorul ancorei simbolizează unitatea dintre spirit și materie (masculinitatea).

Semiluna, creată de fluiere, simbolizează feminitatea și uterul.

Cele două vârfuri simbolizează dragostea dintre două persoane, care au rolul de a se menține echilibrate una pe celalaltă.

Așadar, ancora este un simbol al  dragostei, al speranței și al nădejdii întemeiate pe Crucea lui Hristos.

Speranța este numită ancora sufletului. În aceste vremuri de mari transformări, să avem încredere în ajutorul divinității lăuntrice, de care ne-am legat ancorele sufletelor noastre. Așa cum spunem când ne rugăm:

„Dumnezeu este Ajutorul meu și Nădejdea mea; de cine mă voi teme?

Dumnezeu este Apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa?

Dumnezeu este Păstorul meu; El mă conduce spre ape limpezi și pășuni bogate.”

Să mulțumim și să aducem slavă Divinității. Slavă ție, Doamne!

Și maeștrii Peter Deunov și Omraam Mikhael Aivanhov, ne spun că este sarcina noastră să-L slăvim pe Dumnezeu pe Pământ, așa cum îngerii o fac în Cer. Maestrul Peter Deunov le spunea discipolilor săi că nimic nu este mai important decât să te consacri să-L slăvești pe Domnul prin cuvânt, prin privire, prin gesturi, prin tot ceea ce facem, fiindcă așa intrăm în contact cu Sursa Vieții. 

Pe 14 septembrie, de Sărbătoarea „Înălțarea Sfintei Cruci”, lucram la carte, când am auzit vocea Sinelui meu Divin, care-mi șoptea numele cărții: „Izvorul Vieții. Izvorul Vieții”. Mă întrebam de ce-mi șoptește numele cărții.

În timp ce continuam să aud șoapta Sinelui Divin, am simțit un fior prin corp, mi s-a luminat mintea și mi-a venit în mental imaginea icoanei „Izvorul Tămăduirii” cu Maica Domnului , care ține în brațe pe Pruncul Iisus, iar într-un potir apa vie, care curge din inima Sa. Era imaginea icoanei, pe care o primisem printr-un mesager al Maicii Domnului (amănunte citiți în carte).

Mi-a venit să plâng de bucurie! Primisem o nouă confirmare a numelui cărții. Citind semnificația icoanei „Izvorul Tămăduirii”, am înțeles ghidarea Sinelui meu Divin. Maica Domnului este numită Izvorul nesecat de apă vie, care tămăduiește, hrănește și înalță sufletele noastre! Ea l-a născut pe Domnul Iisus, „Dătătorul Apei Vii, a Duhului”.

Domnul Iisus este Izvorul vieții, care potolește setea sufletelor noastre cu apa vie, apa vieții.

Domnul Iisus ne-a transmis:

,,Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea”; „Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie”.

Să invocăm ajutorul Domnului Iisus:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Tu ești Izvorul Vieții și vindecătorul inimilor noastre. Credem în tine! Binecuvântează-ne inimile, ca să curgă din ele râuri de apă vie!”

Am realizat că nu întâmplător, pe 21 aprilie, de Sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii”, îngerii mi-au purtat pașii la Cascada Maicii Domnului, a cărei imagine o puteți admira pe coperta față a cărții.

Când Ionuț filma cum curge cascada, Sinele Divin m-a ghidat să spunem rugăciunea Fecioarei Maria, care S-a rugat împreună cu noi. Odată cu sunetul apei, prin vibrația rugăciunii, să ajungă la semeni lumina, iubirea și binecuvântarea Mamei Divine.

Fie ca binecuvântările Maicii Domnului, a Domnului Iisus, a maeștrilor Peter Deunov și Omraam Mikhael Aivanhov, să deschidă inimile noastre și să fim asemenea unui izvor din care să curgă lumina și iubirea divină!

Fie ca noul meu copil spiritual, cartea „Izvorul Vieții” să potolească setea sufletelor însetate de înțelepciune, dragoste și adevăr divin!

Dragi cititori, vă mulțumesc pentru susținerea voastră în lucrarea „Lumina Iubirii” și editarea cărților de inițiere spirituală pe care le-am scris! Vă iubesc !

Pace și iubire!

Nicoleta Păsat,

Sibiu, 21 octombrie 2023

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este WhatsApp-Image-2023-10-23-at-10.34.54-2-768x1024.jpeg