14 iunie 2022. O zi plină de emoții, bucurii și binecuvântări divine la Festivitatea de Absolvire a Facultății de Inginerie din Sibiu. La Symphony by the Lake, în sala de conferințe, unde s-a ținut evenimentul, a fost o atmosferă de sărbătoare: studenți îmbrăcați în ținute festive, cu tocile pe cap și eșarfele pe umeri, cu emoții, iubire și speranță în inimile lor.

Vibrația cântecului de absolvire „Gaudeamus igitur” („Să ne bucurăm, așadar”), ne-a deschis inimile și ne-a umplut ochii cu lacrimi de bucurie. Era bucuria studenților, a profesorilor și a părinților. Așa cum spunea domnul profesor Dan Miricescu în discursul său înainte de a striga pentru ultima oară catalogul, bucuriile și realizările absolvenților de astăzi se datorează mai ales părinților, care le-au dat viață, i-au crescut și susținut, iar acum sunt mândri de realizările lor. I-a îndemnat ca după festivitate să meargă la părinți și să le spună: „Mulțumesc!”

După festivitate, au urmat ședințele foto. Gheorghe a rugat un coleg să ne facă câteva fotografii cu telefonul mobil. Am plâns de bucurie și recunoștință când am simțit și văzut raza albă a iubirii divine, care ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi, iar apoi a rămas fixată în câmpul meu energetic.

S-a dorit din Înalt să transmit binecuvântarea divină absolvenților, profesorilor, părinților, tuturor celor prezenți la festivitate și copiilor mei, Andrei și Claudia, care astăzi sărbătoresc 3 ani de la cununia civilă. Încă o dată, mulțumiri Îngerilor Luminii, care mi-au transmis în 2019: „Grăbește nunta că pleacă nuntașii!”. Urmând îndemnul îngerilor am grăbit nunta și la câteva luni după nuntă, a urmat pandemia.

Emoționată, i-am relatat la Melfior despre raza de lumină emisă din Înalt asupra noastră la Festivitatea de Absolvire, care a rămas mărturie în fotografii.

Melfior mi-a scris următoarele:

,,Iată că încă o dată se confirmă conectarea Nicoletei Păsat la sursa Luminii Divine, care veghează asupra ei și a binecuvântatei sale familii. Întrucât familia este echipa de lucru în manifestarea misiunii emisă de sursa de Lumină atunci când familia urmează calea luminii prin iubire, pace și armonie.

Raza de lumină emisă din Înalt, atât de recent, s-a fixat asupra Nicoletei, deoarece prin ea s-a realizat conexiunea. Ea, Nicoleta, este baza acelei echipe de lucrători în Lumină.

De-a lungul multor ani și a conlucrării noastre, am avut mereu confirmarea la cele ce afirm acum. Ca dovadă stau mărturie pozele din taberele noastre inițiatice, precum și de la alte evenimente și manifestări spirituale, când Lumina a dorit să-și manifeste prezența, cu atâta claritate, la fel ca și acum, cu ocazia festivității absolvirii facultății, a fiului său, Gheorghe, care își aduce mereu contribuția în realizarea și îndeplinirea misiunii mamei sale!

Pace, Lumină și iubire tuturor!” Melfior RA

Și așa este!

În urmă cu patru ani, în fotografia de la festivitatea de absolvire a liceului, a apărut pe partea dreaptă a pieptului meu o inimă de lumină albă. Inima de iubire a Domnului Iisus a bătut în pieptul meu mai ales în ziua în care inima mea a fost atât de pătrunsă de bucuria mamei pentru realizarea fiului ei. Din Înalt s-a dorit să cunoaștem că fiecare dintre noi avem două inimi. Una este organul inimă din stânga pieptului, iar cealaltă este inima spirituală din dreapta pieptului, numită „Inima Centru Spiritual”, locul Unimii.

În tabăra inițiatică organizată de Melfior în Rarău la „Pietrele Doamnei”, în fotografiile făcute, a venit peste noi raza de lumină. Atașez poza făcută cu grupul sibian.

A fost un dar din partea Forţelor Luminii, ca semn de mulţumire și binecuvântare din Înalt pentru lucrarea divină „Lumina Iubirii” pe care o desfășor. Când a venit Gheorghe acasă, urmând îndemnul profesorului Dan Miricescu, mi-a mulțumit și mi-a dăruit trandafirul alb primit de el la Festivitatea de Absolvire.

Mulțumim Divinității pentru binecuvântarea primită, pe care o transmit semenilor mei cu multă iubire și recunoștință.

Fie ca raza albă a iubirii divine să vă deschidă inimile și să vă înalțe sufletele în lumină!

Tuturor cititorilor,

Binecuvântări Divine!

Nicoleta Păsat

Sibiu, 14 iunie 2022